Nabavka i tenderi na jednom mestu

Upravljanje dobavljačima

Upravljanje rizikom.
Upravljanje ciklusom procesa poslovanja sa dobavljačima

Određivanje izvora nabavke

Informacije o dobavljačima i upravljanje učinkom.
Određivanje izvora nabavke
Analiza potrošnje
Saradnja
Mreža dobavljača

Nabavka

Nabavka
Nabavka usluga
Izveštaji
Troškovi

Dokumentacija

Centralno čuvanje dokumenata
Pregledi u realnom vremenu
Katalog

Podignimo vašu
Nabavku na sledeći nivo

Smanjite troškove i povećajte profit pomoću strategije nabavke Pojednostavite procese u nabavci – istovremeno smanjujući rizik – koristeći automatizovane tokove odobrenja koji omogućavaju efikasnu saradnju sa dobavljačima. Svi koraci u procesu su jasno definisani, podaci se unose na jednostavan i brz način, bez duplikata, vreme provedeno na izveštavanju je minimalno, jedinstvena baza podataka omogućava efikasno pretraživanje sistema i lak pristup svim dokumentima koji se odnose na svaku nabavku.

mTender

heading

Dokumentacija

Centralizovan sistem za čuvanje, obradu i korišćenje svih dokumenata potrebnih za proces nabavke

Fer plej
Kriterijumi i Praćenje

Fer plej znači otvoren konkurs na osnovu jasno propisanih specifikacija i kriterijuma. Sistem pruža mogućnost pregleda i praćenja ponuda. Tender može biti javan ili samo za pozvane dobavljače(privatan). Kontrola tendera na više instanci. Zainteresovani i kvalifikovani ponuđači dobiće direktan pristup informacijama o trenutnim i budućim tenderima, to pomaže da se dobije veći broj ponuda, a time i bolja vrednost za novac. Automatski obračunava pondere a time osigurava nepristrasnost komisije i veću motivaciju za ponuđače da uđu u postupak nabavke. Informacija o nabavkama na sajtu osigurava da će svi zainteresovani ponuđači biti obavešteni, bez teritorijalnih ograničenja.

Upravljanje resursima
Efikasnije i Ekonomičnije

mTender nudi integrisani sistem za čuvanje svih nabavki na jednom mestu i omogućava vam trenutni pristup svim informacijama koje su vam potrebne. Takodje obezbeđuje sve što je potrebno za početak i sprovođenje postupka nabavki, ali takođe, za praćenje budžeta i izvršenja ugovora i da proizvede detaljne izveštaje u različitim formatima. Svi potrebni dokumenti se automatski generišu. Ugrađeni sistem za upravljanje dokumentima omogućava korišćenje raspoloživih šablona za izradu dokumenata u svakom koraku nabavke, unošenjem specifičnih podataka u datim oblastima. Kompletan dokaz svih nabavki je na jednom mestu, birokratija je svedena na minimum, službenici za nabavke su direktno povezani sa dovaljačima na jednom mestu.

Proces “bidovanja”
Ponude i Licitacija

Ovaj proces promoviše konkurenciju! Bolja konkurencija znači niže ponude i bolji kvalitet robe, usluga i radova - bolju vrednost za novac. Pravi zapis primljenih ponuda lako, pouzdano i profesionalno. Svi koraci u procesu su jasno definisani, podaci se unose na jednostavan i brz način, bez duplikata, vreme provedeno na izveštavanju je minimalno, jedinstvena baza podataka omogućava efikasno pretraživanje sistema i lak pristup svim dokumentima koji se odnose na svaku nabavku.

Lako korišćenje
Excell-a i Word-a

Svi koraci u procesu su jasno definisani, podaci se unose na jednostavan i brz način, bez duplikata, vreme provedeno na izveštavanju je minimalno, jedinstvena baza podataka omogućava efikasno pretraživanje sistema i lak pristup svim dokumentima koji se odnose na svaku nabavku. Implementacijom Excell i Word plaginova u sam sistem sama tranzicija i upotreba ne traži dodatna prilagodjavanja. Sve je prilagođeno brzom i jednostavnom korišćenju za prosečnog korisnika.

Kreativnost je jednostavno povezivanje stvari. Kada pitate kreativne ljude kako su nešto uradili, oni se osećaju pomalo krivim jer nisu stvarno uradili to, nego su samo videli nešto.
- Stiv Džobs -

Dizajn
mTender

eTender
eTender
mTender Dokumentacija

Uveličaj
eTender
eTender
mTender Excel

Uveličaj
eTender
eTender
mTender Word

Uveličaj
eTender
eTender
mTender Tipovi tendera

Uveličaj
eTender
eTender
mTender Kalendar tendera

Uveličaj

Kontakt I Demo

Ovde možete ostaviti podatke nakon čega će vas naša korisnička služba kontatirati radi dalje saradnje.
Hvala unapred.
Vaš mTender

pišite nam